Pensum/læringskrav

Album, Dag : Nære fremmede. Pasientkulturen i sykehus, (1996). Oslo: Tano. Sidene 29-50, 95-127, 141-163, 225-250. (104 sider).

Fog, Jette : Med samtalen som udgangspunkt. Den kvalitative forskningsinterview, (2004). København, Akademisk forslag. ISBN: 87-500-3837-0 h. Kap 3,4,5,6,8 og 11.

Silverman, David : Interpreting Qualitative Data, (2001) . London: Sage. Side 38-193. (155 sider).

Widerberg, Karin : Historien om et kvalitativt forskningsprosjekt, (2001). Oslo, Universitetsforlaget. Kap 3 tom 8 + Etterord. (130 sider).

Publisert 21. apr. 2005 14:36 - Sist endret 7. sep. 2005 11:18