Pensum/læringskrav

* = i kompendium

@ = tilgjengelig på internett

Album, Dag (1996) Nære fremmede, Oslo: Tano kap. 11, 12 (53 sider)

*Brannen, Julia. “Working qualitatively and quantitatively.” i Seale, C., Gobo, G., Gubrium, J. F., & Silverman, D. (Eds.). (2007). Qualitative research practice: Concise paperback edition. London: Sage. (kap. 18, 14 sider)

Creswell, John W (2006) Qualitative Inquiry and Research Design. Second Edition London: Sage, kap. 3,4,5,10,11 (104 sider)

Fangen, Katrine (2010) “Multilokalt eller komparativt feltarbeid: Ulike nivåer for sammenligning i et europeisk prosjekt om unge innvandrere.” i i Album, D., Nordli Hansen, M., Widerberg, K. (red.) Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Oslo, Universitetsforlaget (16 sider)

*Graue, Elisabeth & Daniel J. Walsh (1998) Studying Children in Context, London: Sage, kap. 6 (38 sider)

*Macnaghten, P. & Greg Myers. “Focus Groups.” i Seale, C., Gobo, G., Gubrium, J. F., & Silverman, D. (Eds.). (2007). Qualitative research practice: Concise paperback edition. London: Sage. (kap. 4, 15 sider)

*Markham, A.N. “The Internet as Research Context.” i Seale, C., Gobo, G., Gubrium, J. F., & Silverman, D. (Eds.). (2007). Qualitative research practice: Concise paperback edition. London: Sage. (kap. 21, 17 sider)

Silverman, David (2010) Doing Qualitative Research 3. ed. London: Sage, kap. 3,4,7,8,9,13,15,16. (165 sider) 2. utgaven (2005) Kap. 3,4,7,8,11,12,14,15,17.

*Staunæs, Dorthe (2004) Køn, etnicitet og skoleliv, Fredriksberg: Samfundslitteratur, kap. 3, Interludium s.125-129, kap 5 (48 sider)

@ Sandberg, Sveinung (2009) “A narrative search for respect” i Deviant behavior Volume 26 number 5, Routledge, London, s. 487-510 (23s). Tilgjengelig online

*ten Have, Paul. “Ethnomethodology.” i Seale, C., Gobo, G., Gubrium, J. F., & Silverman, D. (Eds.). (2007). Qualitative research practice: Concise paperback edition. London: Sage. (kap. 9, 13 sider).

Widerberg, Karin (2001) Historien om et kvalitativt forskningsprosjekt, Oslo: Universitetsforlaget. Kap 3 tom 8 + Etterord. (130 sider).

Widerberg, Karin (2010) ”Med samtalen som utgangspunkt. Om veivalg og kunnskapsmuligheter ved intervjuing.” i Album, D., Nordli Hansen, M., Widerberg, K. (red.) Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Oslo, Universitetsforlaget (16 sider)

Wærdahl, Randi (2010) ”Den fremmede.” i Album, D., Nordli Hansen, M., Widerberg, K. (red.) Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Oslo, Universitetsforlaget (15 sider)

Totalt 667 sider.

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

@ - artikler

Pensumbidrag merket med @ finnes tilgjengelig i Bibsys e-tidsskrifts databaser. For å få tilgang til artiklene som er tilgjengelig på internett er det nødvendig å bruke en datamaskin i UiO’s nettverk. Dette fordi Universitetsbiblioteket har betalt for abonnement for sine studenter og ansatte, og denne tilgangen kontrolleres gjennom maskinens IP-adresse. Dersom man ønsker å laste ned tekstene fra sin maskin hjemme, må man være koblet opp til UiO’s nettverk via VPN-klient.

I noen databaser for e-tidsskrifter er det ikke mulig å lenke direkte til pdf-filen. I disse tilfeller er det lenket til innholdsfortegnelsen eller til tidsskriftet hvor man så kan finne riktig artikkel og laste ned den aktuelle teksten. Tilgjengeliggjøring via internett er en fordel da det gir tilgang til deler av pensum på et tidligere tidspunkt enn ved trykking av kompendier, samt at studenter kan velge å lese på skjerm. Ved utskrift betaler studenter for dette utover utskriftskvoten, men dette er også rimeligere pr side enn kjøp av kompendier pr trykt side.

Publisert 5. apr. 2011 10:27 - Sist endret 31. mai 2011 11:18