Innlevering av emneoppgaven i SOS4010 torsdag 22. oktober

To eksemplarer av papirutgaven leveres til en representant fra instituttet som står i første etasje i Harriet Holters hus mellom kl 12.00 og 14.00 på innleveringsdagen torsdag 22. oktober.

Sammen med oppgaven skal det leveres èn obligatorisk erklæring. Oppgaven skal stiftes med stiftemaskin, ikke bruk binders eller oppgavefoldere.

Du leverer også oppgaven i Fronter i innleveringsmappen som heter: "Innlevering av emneoppgave SOS4010 høst 2015". Mappen ligger under undervisning og er åpen for innlevering fram til innleveringsfristen kl.14.00. Last opp oppgaven og bruk kandidatnummer i subject-feltet. Oppgaven skal være levert i mappen senest kl 14. på innleveringsdatoen. Merk at oppgaven ikke vil bli vurdert om den ikke er levert både i papirutgave og i Fronter innen fristen.

Oppgaven i papir og elektronisk skal være identisk.

Kandidatnummer kommer i StudentWeb etter trekkfristen. Ikke skriv navnet ditt i oppgaven.

Lykke til!

Publisert 1. okt. 2015 15:52 - Sist endret 1. okt. 2015 16:05