Beskjeder

Publisert 29. okt. 2018 15:29

Sensuren for eksamen i SOS4010 er forsinket og vil bli publisert senest onsdag 31. okotber.