Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

24. september

Eksamensordning

Emneoppgave.

Utlevering av oppgaven: 1. oktober kl. 10:00

Innleveringsfrist: 8. oktober kl. 12:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 29. oktober

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 13:29