Semesterside for SOS4010 - Vår 2004

Alle øvingsoppgavene i kvalitativ metode er godkjent. Dere som har skrevet oppgaver er klarert til eksamen. Dersom dere ønsker gruppevise tilbakemelding på øvingsoppgavene kan dere henvende dere på Marit Haldars kontor (417) fredag 27. februar mellom kl. 9.30 og 11.30.

20. feb. 2004 01:00