Beskjeder

Publisert 6. mars 2008 14:41

VIKTIG OM RIKTIGE DATOER Det har forståelig nok hersket noe forvirring i forhold til frister og andre datoer for SOS4010. Vi beklager dette. DISSE GJELDER: 12. mars: Innlevering av seminaroppgaver. Leveres på Blyant gjennom EN av deltagerne, selve oppgaven merkes med navn på ALLE i gruppa 19.mars : siste frist for tilbakemeldig om bestått ikke bestått til gruppemedlemmene. Disse blir formidlet gjennom Blyant 28. mars: 4 timers skriftlig eksamen. Oppmøte 9.00, fellessal A. Eilert Sundts hus

Publisert 19. feb. 2008 15:57

Avslutningskonferansen "GO' MIDDAG!" den 11 mars er utvidet! For å gi bedre rom for presentasjonene har vi bestemt oss for å utvide konferansetiden den 11 mars med to timer, og har booket passende lokaler til dette. Avslutningskonferansen blir nå avholdt den 11 mars i Eilert Sundts hus, i auditorium 3 (fra 9.15 – 13.00) og i auditorium 2 (fra 14.15 – 16.00).Det vil bli gitt nærmere beskjed om når de enkelte gruppene får presentasjonstid.

Publisert 14. feb. 2008 15:01

Forelesning nummer 4, tirsdag 19 februar har skiftet tittel fra Analyseteknikker og analysetradisjoner, til Analysestrategier og analyseteknikker. De sentrale pensumbidragene er utdragene fra Dorthe Staunæs og Howard Becker.

Publisert 16. jan. 2008 10:01

Pensumbok er nå kommet til Akademika

Becker, Howard S. (1998) Tricks of the Trade, Chicago: University of Chicago Press.