Avslutningskonferansen "GO' MIDDAG!" den 11 …

Avslutningskonferansen "GO' MIDDAG!" den 11 mars er utvidet! For å gi bedre rom for presentasjonene har vi bestemt oss for å utvide konferansetiden den 11 mars med to timer, og har booket passende lokaler til dette. Avslutningskonferansen blir nå avholdt den 11 mars i Eilert Sundts hus, i auditorium 3 (fra 9.15 – 13.00) og i auditorium 2 (fra 14.15 – 16.00).Det vil bli gitt nærmere beskjed om når de enkelte gruppene får presentasjonstid.

Publisert 19. feb. 2008 15:57 - Sist endret 6. mars 2008 14:50