Pensum/læringskrav

Tekster markert med * finnes i kompendium

Album, Dag (1996) Nære fremmede, Oslo: Tano kap. 11, 12 (53 sider)

Becker, Howard S. (1998) Tricks of the Trade, Chicago: University of Chicago Press, kap. 2,3,4 (133 sider)

Creswell, John W (2006) Qualitative Inquiry and Research Design. Second Edition London: Sage, kap. 3,4,5,10,11 (104 sider)

*Graue, Elisabeth & Daniel J. Walsh (1998) Studying Children in Context, London: Sage, kap. 6 (38 sider)

Silverman, David (2005) Doing Qualitative Research 2. ed. London: Sage, kap. 3,4,7,8,11,12,14,15,17 (165 sider)

*Staunæs, Dorthe (2004) Køn, etnicitet og skoleliv, Fredriksberg: Samfundslitteratur, kap. 3, Interludium s.125-129, kap 5 (48 sider)

Widerberg, Karin (2001) Historien om et kvalitativt forskningsprosjekt, Oslo: Universitetsforlaget. Kap 3 tom 8 + Etterord. (130 sider).

Totalt 671 sider.

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

Publisert 22. okt. 2007 19:09 - Sist endret 6. des. 2007 10:11