SOS4013 - Pensum/læringskrav

* = i kompendium

@ = tilgjengelig på internett

Mobilitet og utdanning

*Esmark, Kim (2006) "Bourdieus uddannelsessociologi." I: Prieur, A. & Sestoft C. (red.) Pierre Bourdieu: en introduktion, København: Hans Reitzels Forlag, s.71-113.

*Goldthorpe, John H. (2000) "Class analysis and the reorientation of class theory: the case of persisting differntials in educational attainment." Kapittel 8 i On Sociology, Numbers, narratives, and the Integration of Research and Theory, Oxford: Oxford University Press, s.161-181.

*Goldthorpe, John .H. (2000) "Outline of a theory of social mobility". Kapittel 11 i On Sociology, Oxford: Oxford University Press, s.230-258.

*Grusky, David B. og Kim A Weeden (2006) “Does the Sociological Approach to Studying Social Mobility have a Future?” Kapittel 4 i Morgan, Grusky & Fields Mobility and Inequality, Stanford: Stanford University Press, s.85-108.

*Johs. Hjellbrekke & Olav Korsnes (2006) "Sentrale omgrep og analyseverkty i mobilitetsforskninga". Kapittel 3 i Hjellbrekke og Korsnes’ Sosial mobilitet, Oslo: Det norske samlaget, s.51-74.

Khan, Shamus Rahman (2011) Privelege. The Making of an Adolescent Elite at St. Paul`s School. Kap 1 og 3. Til sammen ca 50 sider

@Lareau, A. and Weininger, E. B. (2003) “Cultural capital in educational research: a critical assessment.” I Theory and Society, 32, issue 5-6, s. 567–606.

Meritokrati

*White, S (2007) "Meritocracy". Kapittel 3 i Whites Equality, Cambridge: Polity Press, s.53-77 + noter s. 164-166.

*Goldthorpe, John & Jackson, Michelle (2008) Education-based meritocracy: The barriers to its realization.Kapittel 3 i Annette Lareau & Dalton Conley (eds) Social Class. How does it work?, New York: Russel Sage Foundation, s.93-117.

@Saunders, P. (1995) "Might Britain be a meritocracy?" I Sociology, Vol. 29 (1), s.23-41.

@Swift, A (2004) ”Would Perfect Mobility be Perfect?” I European Sociological Review, Vol. 20 (1), s.1-11.

Klasse

@ Bourdieu, P. (1985) “The Social Space and the Genesis of Groups.” I Theory and Society, Vol. 14, (6, Nov.), s. 723-744.


*Grusky, David B. og Gabriela Galescu 2005 Foundations of a neo-Durkheimian class analysis Kapittel 3 i Erik Olin Wright (ed): Approaches to Class Analysis, Cambridge: Cambridge University Press: 152-179.

*Wright, Erik Olin (2008) “Logics of Class Analysis.” Kapittel 11 i Lareau & Conley (eds) Social Class, How does it work?, New York: Russel Sage Foundation, s.329-350.

@Savage, Mike m fl. (2013) “A New Model of Social Class? Findings from the BBC’s Great British Class Servey Experiment ” I Sociology (under utgivelse), Vol. 47 (2), s.219-250.

*Scott, John (1997) "The corporation and capitalist classes". Kapittel 9 i Corporate business and capitalist classes,Oxford: Oxford University Press, s.274-282.

*Pakulski, Jan (2005) "Foundations of a post-class analysis." Kapittel 6 i Erik Olin Wright (ed) Approaches to Class Analysis, Cambridge: Cambridge University Press, s.152-179.

Klasse og kulturell kapital

*Bourdieu, P. (1984) “The habitus and the space of life-styles.” Kapittel 3 i Distinction. A social critique of the judgement of taste. Engelsk utgave, oversatt av Richard Nice. London: Routledge, s.169-225.

*Elster, Jon (1981) "Snobs". I London Review of Books, Vol. 3 (20) (3 trykte sider, tilsvarer 10 pensumsider)

@Prieur, A., Rosenlund, L., Skjott-Larsen, J. (2008) "Cultural capital today. A case study from Denmark." Poetics, Vol. 36 (1), s.45-71.

Obs: Artiklene tom. Lizardo, Omar krever innlogging.

User id:UBOHUMSAM
Password:UBO2011

@Goldthorpe, John H. (2007) “Cultural Capital”: Some Critical Observations”. I Sociologica 2007/2, (23 sider) s. 1-23 @

@de Graaf, Paul (2007) “Comment on John Goldthorpe”. I Sociologica 2007/2. (3 sider)

@DiMaggio, Paul (2007) “Comment on John Goldthorpe”. I Sociologica 2007/2. (6 sider)

@Savage, Mike, Alan Warde og Fiona Devine (2007) “Comment on John Goldthorpe”. I Sociologica 2007/2. (5 sider)

@Goldthorpe, John H. (2007) “‘Cultural Capital’: A Response to the Comments”. I Sociologica 2007/2. (6 sider)

@Lizardo, Omar (2008), “Comment on John Goldthorpe/ 5. Three Cheers for Unorginality”. I Sociologica 2008/1. (15 sider)

@Chan, T.W. and Goldthorpe, J.H. (2007) “Social Stratification and Cultural Consumption: Music in England.” I European Sociological Review Vol. 23(1), s.1–19.

Fattigdom og underklasse

*Grusky, David B. og Kanbur, Ravi (2001) “The Conceptual Foundations of Poverty and Inequality Measures.” Kapittel 1 i Grusky & Kanbur (ed) Poverty and inequality, Stanford: Stanford University Press, s.1-29.

@Marshall, Gordon, Roberts, Stephen & Burgoyne, Carole (1996) "Social Class and Underclass in Britain and the USA". I British Journal of Sociology, Vol. 47 (1), s. 22-44.

@Morris, L. & Scott, J. (1996) "The attenuation of class analysis: some comments on G. Marshall, S. Roberts and C. Burgoyne, ‘Social Class and Underclass in Britain and the USA’". I British Journal of Sociology , Vol.47 (1), s.45-55.

@Wright, E.O. (1994)”The Class Analysis Of Poverty”. Kapittel 2 i Interrogating Inequality, London/New York: Verso.

*Wilson, William Julius (ed) (2006) “Social Theory and the Concept ‘Underclass.’” Kapittel 5 i Grusky & Kanbur (ed) Poverty and inequality, Stanford: Stanford University Press, s.103-117.

Eliter

*Bottomore, T.B. (1985 [1964]) "The elite: concept and ideology". Kapittel 1-2 i Elites and society, Harmondsworth: Penguin Books, s.7-47.

*Engelstad, F. (2002) "Demokratiets eliter eller elitenes demokrati?" Kapittel 2 i Trygve Gulbrandsen m.fl.: Norske makteliter, Oslo: Gyldendal, s.24-44.

@Savage, Mike and Karel Williams(2008) “Elites: remembered in capitalism and forgotten by social sciences”. I The Sociological Review Vol. 56 (1, supplement), s.1-24.

@Scott, John (2008) Models of power an the re-conceptualization of elites. I The Sociological Review, Vol. 56 (1, supplement), s. 27-43.

@Harvey, Charles and Mairi Maclean (2008) Capital theory and the dynamics of elite business networks in Britain and France. I The Sociological Review, Vol. 56 (1, supplement), s.105-120.

@Khan, Shamus (2012) The Sociology of Elites. I Annual Review of Sociology, Vol. 38, s.361-377.

Egalitær kultur i Norge?

*Danielsen, Arild (1998): "Kulturell kapital i Norge." I Sosiologisk tidsskrift (1-2), 75-106.

@Skarpenes, O. (2007) "Den legitime kulturens moralske forankring". I Tidsskrift for samfunnsforskning Vol. 48 (4), s.531-564.

@Skogen, Ketil, Stefansen, Kari, Krange, Olve & Strandbu, Åse (2008): "En pussig utlegning av middelklassens selvforståelse. En kommentar til Ove Skarpenes." I Tidsskrift for samfunnsforskning Vol. 49 (2), s.259-264.

@Skarpenes, O. & Sakslind, R. (2008) "Kulturforskning og empirisk analyse. Svar til Skogen mfl." I Tidsskrift for samfunnsforskning 49 (2), s.265-274.

@Prieur, A., Rosenlund, L., Skjott-Larsen, J. (2008) "Cultural capital today. A case study from Denmark." Poetics Vol. 36 (1), s.45-71.

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

 @- artikler

Pensumbidrag merket med @ finnes tilgjengelig i Bibsys e-tidsskrifts databaser.

For å få tilgang til artiklene som er tilgjengelig på internett er det nødvendig å bruke en datamaskin i UiO’s nettverk. Dette fordi Universitetsbiblioteket har betalt for abonnement for sine studenter og ansatte, og denne tilgangen kontrolleres gjennom maskinens IP-adresse. Dersom man ønsker å laste ned tekstene fra sin maskin hjemme, må man være koblet opp til UiO’s nettverk via VPN-klient.

I noen databaser for e-tidsskrifter er det ikke mulig å lenke direkte til pdf-filen. I disse tilfeller er det lenket til innholdsfortegnelsen eller til tidsskriftet hvor man så kan finne riktig artikkel og laste ned den aktuelle teksten.

Tilgjengeliggjøring via internett er en fordel da det gir tilgang til deler av pensum på et tidligere tidspunkt enn ved trykking av kompendier, samt at studenter kan velge å lese på skjerm. Ved utskrift betaler studenter for dette utover utskriftskvoten, men dette er også rimeligere pr side enn kjøp av kompendier pr trykt side.

Publisert 28. mai 2014 13:56