Beskjeder

Published Sep. 3, 2004 2:00 AM

Tidligere eksamensoppgaver finner dere på http://www.iss.uio.no/studier/sos/eksamen/eksamensoppgaver/

Published Sep. 1, 2004 2:00 AM

Det er nå mulig å få tak i begge kompendiene (del 1 og del 2) på Kopiutsalget.