Innlevering av emneoppgaven

Emneoppgaven skal leveres i papirform og i en innleveringsmappe i Fronter.

Emneoppgaven skal leveres i to eksemplarer 16. mai mellom kl 13.00 og 15.00. En representant fra ISS tar imot oppgavene i nærheten av SV-Infosenter i 1. etasje i Eilert Sundts hus. Dersom du ønsker å levere tidligere, ta kontakt med studiekonsulenten på mail: kathrine.lovberg@sosgeo.uio.no

Sammen med oppgavene skal det leveres en obligatorisk erklæring
http://www.uio.no/studier/program/sosiologi/undervising/OBLIGATORISK_ERKLAERING.pdf

Innleveringsmappen i Fronter er nå åpen, og stenger klokken 16.00, 16. mai.

Published May 8, 2013 2:14 PM