Semesterside for SOS4301 - Vår 2010

Emneoppgaven skal leveres i to eksemplarer 19. april mellom kl 11.00 og 14.00. En representant fra ISS tar imot oppgavene i nærheten av SV-Infosenter i 1. etasje i Eilert Sundts hus. Dersom du ønsker å levere tidligere, ta kontakt med eksamenskonsulenten på mail: kristian.omnes@sosgeo.uio.no

Sammen med oppgavene skal det leveres en obligatorisk erklæring

Lykke til!

15. apr. 2010 16:39

Pensum Teksten i kompendiet:

Marie Smith-Solbakken, Else M. Tungland (1996). ”Stoffmisbruker – talent eller klient?” I Pedersen/ Waal (red). Rusmidler og veivalg. Oslo: Cappelen. s 231-246.15s.

vil bli tilgjengelig i Fronter i uke 3.

15. jan. 2010 15:32