Pensum/læringskrav

Tekster markert med * finnes i kompendium.

Del 1: Begrepene, tradisjonen

Lilly et al (2007). Criminological theory. 4.th Edition. Thousand Okes: Sage. Hele boka unntatt kap 8,9,10,11. 220 sider

* Sykes, G. M., Matza, D. (2006). ”Techniques of neutralization”. Fra McLaughlin, E e.al. Criminological perspectives. Essential Readings. London: Sage: 231-238.7s.

* Braitwaite, J. (2006). ”Reintegrative shaming”. Fra McLaughlin, E e.al. Criminological perspectives. Essential Readings. London: Sage: 393-99. 6 s.

* Copes, H., A. Hochstetler, and J. P. Williams. 2008. “We weren’t like no regular dope fiends:” Negotiating hustler and crackhead identities. Social Problems 55: 254–270.

* Presser, L. 2009. The narratives of offenders. Theoretical Criminology 13: 177–200.

* Christie, N. (2004). ”Kriminalitet finnes ikke.” Fra En passende mengde kriminalitet. Oslo: Universitetsforlaget. s. 11-23. 12 s.

Anbefalt fordypende lesning:

Hauge, R. (2001). Kriminalitetens årsaker. Oslo: Universitetsforlaget.

Skog, O-J. (2006). Skam og skade. Oslo: Gyldendal.

Christie, N. (2004). En passende mengde kriminalitet. Oslo: Universitetsforlaget.

Del 2: Livet på gata

@ Vigil, JD. (2003). ”Urban Violence and Street Gangs”. Annual Review of Anthropology, 32: 225-42. 15 s. Fulltekst

@ Pedersen, W. (2001). “Victims of violence in a welfare state: Sociodemography, ethnicity and risk behaviors”. British Journal of Criminology, 41: 1-21. (20 s) Fulltekst

Anbefalt fordypende lesning:

Høigård, C. (2002). Gategallerier. Oslo: Pax.

Lien, I-L. (2005). ”Criminal Gangs and Their Connections: Metaphors, Definitions, and Structures”. I Decker & Weerman (eds). European Youth Gangs and Troublesome Youth Groups. Lanham: Rowman & Littlefield. (p 31-51).

Del 3: Fengsel og kontroll

@ Odeltingsproposisjon nr. 90. Om lov om straff. Kap 6: Hva er straffens formål og virkninger? 5s. Fulltekst

* Wilson, J.Q. (2006). “On deterrence”. Fra McLaughlin, E e.al. Criminological perspectives. Essential Readings. London: Sage: s.333-340. 7 s.

* Foucault, M. (1975). Den moderne fengsels historie. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. S. VII-XIV, s. 9-33, s. 176-202. 58 s.

* Shearing, C.D., Stenning, P.C. (2006). ”From the Panopticon to Disney World”. Fra McLaughlin, E e.al. Criminological perspectives. London: Sage: 424-33. 8 s.

* Christie, N. (2004). ”Ingen straff?” Fra En passende mengde kriminalitet. Oslo: Universitetsforlaget. s 97-108. 10 s.

Anbefalt fordypende lesning:

Mathiesen, T. (2007). Kan fengsel forvares? Oslo: Pax.

Finstad, L. (2003). Politiblikket. Oslo: Pax.

Del 4: Rus

Sandberg/ Pedersen (2009): Street capital. Black cannabis dealers in a white welfare state. Bristol Policy Press, 170 sider. (NB: Denne boka kan anskaffes til redusert pris via Willy Pedersen).

@ Skog, O-J. (1985). "The collectivity of drinking cultures". British Journal of Addiction. 80 (1): 83-99. Fulltekst

* Skog, O-J. (2006). ”Avhengighetsskapende rusmidler.” Fra Skam og skade. Oslo: Gyldendal, s 157-187. (30 s).

@ Pedersen, W. (1990). "Drinking games adolescents play". British Journal of Addiction 85: 1483-1490. (7 s) Fulltekst

@ Robins, L.N. ”Vietnam veterans rapid recovery from heroin addiction.” Addiction, 88: 1041-1054. 13 s.. Fulltekst

* Adler , P. A. and Adler , P. ( 1983 ), ‘Shifts and Oscillations in Deviant Careers: The Case of Upper-Level Drug Dealers and Smugglers’, Social Problems, 31: 195 – 207.

* Levitt S. D. and S. H. Venkatesh (2000): ‘An Economic Analysis Of A Drug-Selling Gang's Finances’, Quarterly Journal of Economics, 2000, v115(3,Aug), 755-789.

Anbefalt fordypende lesning:

Lalander, P. (2003). Hooked on heroin. Oxford: Berg.

Pedersen, W. (2006). Bittersøtt. Ungdom, sosialisering, rusmidler. Oslo: Universitetsforlaget.

Samlet ca. 770 s.

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Gyldig semesterregistreringskort må fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

@ - artikler

Pensumbidrag merket med @ finnes tilgjengelig i Bibsys e-tidsskrifts databaser. For å få tilgang til artiklene som er tilgjengelig på internett er det nødvendig å bruke en datamaskin i UiO’s nettverk. Dette fordi Universitetsbiblioteket har betalt for abonnement for sine studenter og ansatte, og denne tilgangen kontrolleres gjennom maskinens IP-adresse. Dersom man ønsker å laste ned tekstene fra sin maskin hjemme, må man være koblet opp til UiO’s nettverk via VPN-klient.

I noen databaser for e-tidsskrifter er det ikke mulig å lenke direkte til pdf-filen. I disse tilfeller er det lenket til innholdsfortegnelsen eller til tidsskriftet hvor man så kan finne riktig artikkel og laste ned den aktuelle teksten. Tilgjengeliggjøring via internett er en fordel da det gir tilgang til deler av pensum på et tidligere tidspunkt enn ved trykking av kompendier, samt at studenter kan velge å lese på skjerm. Ved utskrift betaler studenter for dette utover utskriftskvoten, men dette er også rimeligere pr side enn kjøp av kompendier pr trykt side.

Publisert 1. okt. 2010 09:48 - Sist endret 22. nov. 2010 15:19