Semesterside for SOS4301 - Vår 2013

Innlevering av emneoppgaven utsettes til *tirsdag 21. mai* fordi noe av veiledningen i forbindelse med oppgaven har blitt utsatt. Oppgaven skal både leveres i papirform, og i Fronter.

Emneoppgaven skal leveres i to eksemplarer på mitt kontor (rom 245 Harriet Holters hus) mellom kl 12-14.
Sammen med oppgavene skal det leveres en obligatorisk erklæring:
http://www.uio.no/studier/program/sosiologi/undervising/OBLIGATORISK_ERKLAERING.pdf

Innleveringsmappen i Fronter stenger klokken 14.00, 21. mai.

7. mai 2013 15:44