Beskjeder

Publisert 24. mai 2016 09:47

Sensorveiledningen til skoleeksamen 29. april er nå publisert i Fronter.

Publisert 3. mai 2016 10:35

En papirkopi av drøftingsoppgaven din fra skoleeksamen i SOS4301 kan hentes i ekspedisjonen i 2. etasje i Harriet Holters hus, fra og med mandag 9. mai til og med fredag 13. mai, i åpningstiden kl.12.00-15.00.

Husk legitimasjon.

Publisert 21. apr. 2016 08:22