Digital eksamen i Inspera

Eksamen i SOS4301 utføres digitalt via Inspera for første gang våren 2016.

Eksamen i SOS4301 består av en 4-timers skoleeksamen samt emneoppgave som må leveres. Begge vurderes begge etter karakterskalaen A-F. Emneoppgaven teller 40% og skoleeksamen 60% av den samlet karakteren. Både emneoppgaven og skoleeksamen må bestås samme semester.

Siste informasjonsmøte om digital skoleeksamen

Mandag 25. april kl.10.15-11.00 er det informasjonsmøte om digital skoleeksamen i auditorium 2 i Eilert Sundts hus. På informasjonsmøtet får du viktig informasjon om hva du må forberede før digital skoleeksamen. Det er derfor viktig at du deltar på dette informasjonsmøtet dersom du ikke tidligere har gjort det. Ta med egen datamaskin på møtet.

Digital skoleeksamen 29. april

Skoleeksamen avholdes fredag 29. april kl.9-13 i Lesesal B i Eilert Sundts hus. Oppmøte er senest 30 minutter før eksamen begynner.

  • Du må ta med egen bærbar datamaskin til skoleeksamen og ha installert Safe Exam Browser (SEB) på din datamaskin FØR skoleeksamen. I tillegg må du sjekke at din maskin oppfyller de tekniske kravene.
  • Dersom du ikke har anledning til å ta med egen bærbar datamaskin til skoleeksamen kan du søke om låne-pc. Frist for å søke om låne-pc er fredag 22. april.

Innlevering av emneoppgaven i Inspera 6. mai innen kl.14.00

Emneoppgaven laster du opp via Inspera innen kl.14.00 fredag 6. mai. Oppgaven skal leveres med kandidatnummer og ikke med navn. Kandidatnummeret ditt finner du i StudentWeb.

Emneoppgaven skal altså ikke lastes opp i Fronter og heller ikke leveres i papirformat.

 

Eksamensspørsmål til skoleeksamen fredag 29. april

Skoleeksamen vil bestå av to deler. Begge deler må besvares. Del 1 vil være 20 multiple choice spørsmål, og del 2 vil være en langsvarsoppgave hvor man kan velge mellom to drøftingsoppgaver. Del 1 i skoleeksamen teller 1/3 og del 2 teller 2/3 av den endelige karakteren for skoleeksamen. Eksempler på multiple choice-spørsmål kan være følgende:

Hvem forbindes gjerne med begrepet diskurs?
(a) Bourdieu
(b) Foucault
(c) Becker
(d) Bourgois

Hvilket kjennetegn passer ikke inn i «hustler-identiteten» i Copes et als artikkel
(a) being clean
(b) having things
(c) being addicted
(d) being cool

Lykke til!

Publisert 21. apr. 2016 08:22 - Sist endret 21. apr. 2016 09:01