Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SOS4500 - Vår 2004

Sensur i SOS4500 faller tirsdag 30. mars, ikke mandag 22. mars som det står på oppgavesettet fra skoleeksamen.

12. mars 2004 01:00

Innleveringsfrist for semesteroppgaven er tirsdag 9. mars innen kl. 14.00.

19. feb. 2004 01:00

Semesteroppgaven skal leveres inn i løpet av uke 10-11 (tidlig i mars). Nøyaktig innleveringsdato for semesteroppgaven vil fastsettes når undervisningen har startet opp.

16. jan. 2004 01:00