Dette emnet er nedlagt

Info om innlevering av semesteroppgave …

Info om innlevering av semesteroppgave i SOS4500:

Oppgavene skal leveres i to eksemplarer til en representant for instituttet som sitter ved det lille bordet til venstre for SV Infosenter i tidsrommet 11.00-14.00 23. april. Sammen med oppgavene skal det leveres en obligatorisk erklæring som kan lastes ned fra

http://www.iss.uio.no/studier/sos/studiekons/Obligatorisk.pdf

Se forøvrig retningslinjer for oppgaven på

http://www.iss.uio.no/studier/sos/studiekons/retningslinjer4000.html

Publisert 18. apr. 2008 17:46 - Sist endret 18. apr. 2008 17:46