Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Tekster markert med * finnes i kompendium

*Bageant, Joe. 2007. Deer hunting with Jesus : dispatches from America's class war. New York: Crown Publishers. s. 51-96  45 s.

Barker, Chris. 2003. Cultural studies : theory and practice. London: Sage. s. 3-246 & 347-434  330 s.

*Bourdieu, Pierre. 1999. Meditasjoner. Oslo: Pax. s. 134-170  26 s.

*Bourdieu, Pierre. 2006. "Habitus og livsstilenes rom". Agora nr. 1-2 2006. s. 74-110  36 s.

*Brusdal, Ragnhild & Ivar Frønes. 2004. "Forbrukersamfunnet. Velstand, nyanser og forbruk i oljealderen". I Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.) Det norske samfunnet. Oslo: Gyldendal Akademisk. s. 457-481  25 s.

Krange, O. & Skogen, K. 2007. "Reflexive Tradition. Young Working-Class Hunters between Wolves and Modernity". Young. Nordic Journal of Youth Research. 15(3), 215-233  18 s. http://you.sagepub.com/cgi/reprint/15/3/215

*Krange, Olve, and Tormod Øia. 2005. Den nye moderniteten : ungdom, individualisering, identitet og mening. Oslo: Cappelen akademisk forl. s. 93-110, 121-146  42 s.

*Krogstad, Anne. 2006. "Retorikk, prinsipper og trillende terninger". I: Ida Hydle og Anne Krogstad, red., Retorik & Antropologi. Rhetorica Scandinavica, Tidskrift för skandinavisk retorikforskning. (40):40−62  22 s.

Krogstad, Anne. 2007. "En bok, en blogg og en blondine. Personlig politisk lederskap i nye medier". Sosiologisk tidsskrift. (15)3:195-225  30 s. http://www.idunn.no/?marketplaceId=2000&languageId=1&siteNodeId=3909927

Muniz, Albert M. & Thomas C. O'Guinn. 2001. "The brand community". The Journal of Consumer Research, 27 (4). s. 412-432  20 s. http://proquest.umi.com/pqdlink?did=71810202&sid=1&Fmt=6&clientId=28039&RQT=309&VName=PQD

Reay, D. 2005. "Doing the dirty work of social class? Mothers' work in support of their children's schooling". Sociological Review. 53(s2):104-116  12 s. http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1467-954X.2005.00575.x

*Skogen, K. 2001. "Friluftsliv som seismograf for sosial endring: Jegere og snowboardere i det senmoderne". I Heggen, Kåre, Jon Olav Mylkebust og Tormod Øia (red.) Ungdom. I spenninga mellom det lokale og det globale. Oslo: Det norske samlaget. s. 56-67  11 s.

Skogen, K., Mauz, I. & Krange, O. (in press) "Cry Wolf! Narratives of Wolf Recovery in France and Norway". Rural Sociology. ca. 20 s. Vil foreligge online i løpet av kurset

Stefansen, Kari. 2007. "Familiens rolle i reproduksjonen av ulikhet. Kunnskapsbidrag fra kvalitative studier av foreldreskap". Sosiologisk Tidsskrift 15 (3):245-266  19 s. http://www.idunn.no/?marketplaceId=2000&languageId=1&siteNodeId=3909929

*Vestel, Viggo. 2007. "Hybridisering, likhet og begjær. Noen analytiske utfordringer for forståelsen av det flerkulturelle". I Øyvind Fuglerud og Thomas Hylland Eriksen (red.) Grenser for kultur. Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Oslo: Pax. s. 133-163  30 s.

*Willis, P. (1990) "Masculinity and factory labor". I Jeffrey C. Alexander and Steven Seidman (red.) Culture and society : contemporary debates. Cambridge: Cambridge University Press. s. 183-195  12 s.

Tilsammen 725 s.

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes hos Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/ kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

Pensumbidrag merket med * er samlet i kompendier/kopisamlinger og kan kjøpes i Kopiutsalget

Publisert 25. okt. 2007 09:48 - Sist endret 25. jan. 2008 11:39