Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SOS4500 - Vår 2011

Emneoppgaven skal leveres i to eksemplarer 14. april mellom kl 11.00 og 14.00. En representant fra ISS tar imot oppgavene i nærheten av SV-Infosenter i 1. etasje i Eilert Sundts hus. Dersom du ønsker å levere tidligere, ta kontakt med eksamenskonsulenten på mail: andreas.sorensen@sosgeo.uio.no

Sammen med oppgaven skal det leveres en obligatorisk erklæring

22. mars 2011 13:29

Se "tid og sted" for noen omrokkeringer i temaer for forelesningene.

18. feb. 2011 10:13

Merk at nytt undervisningssted er grupperom 4 i Georg Sverdrups hus (UB) fra 25. januar.

23. jan. 2011 17:04