Fronter

This course uses the learning platform Fronter.

Log into Fronter

Karakteren for skoleeksamen publiseres 18. mai i StudentWeb og karakteren for emneoppgaven publiseres 23. mai.

Dersom du ønsker en begrunnelse for karakterene som er gitt har emneansvarlig, Bjørn Schiermer Andersen, satt av kl.10.00-15.00 onsdag 30. mai til muntlige begrunnelser. Bjørn sitter på kontor 321 i 3. etasje i Harriet Holters hus. Møt opp på Bjørn sitt kontor i det nevnte tidsrommet.

Det gis ikke skriftlige begrunnelser.

May 16, 2018 3:59 PM