SOS9004 - UTGÅTT – Avhandlingsseminar: Mot levering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kun for ph.d.-studenter med opptak før 01.01.2015. (Ph.d.-studenter med opptak etter 01.01.2015 tar SOS9006-varianten av dette seminaret.)

Fjerde og siste del av avhandlingsseminaret. Gjennomføres mot slutten av stipendiatperioden.

Hva lærer du?

Stipendiaten får innspill i sluttføringsprosessen og presenterer innledningskapittelet i avhandlingen

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi melder seg opp via studentweb.Påmeldingsfrist er fire uker før kursstart hvert semester.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Deltakere må være tatt opp på ph.d.-programmet i sosiologi.

Overlappende emner

2 studiepoeng overlapp mot SGO9004

Undervisning

Undervisning går over en dag i løpet av semesteret. Deltakerne gir en kort introduksjon til sitt utkast (5-10 min). De vil så få forberedt kommentar fra en av de andre stipendiatene, samt kommentarer fra phd-ansvarlige og de andre stipendiatene.

Eksamen

Utkast til innledningskapittel (tidligere kalt kappe) skal sendes inn to uker før kurset. Dersom stipendiatene ønsker det, kan de på forhånd sende ut en "leserveiledning" der de beskriver hva slags kommentarer de selv har mest behov for.

For alle delene av avhandlingsseminaret vil oppmøte, samt muntlige og skriftlige presentasjoner til sammen utgjøre grunnlaget for å vurdere om seminaret er bestått.

 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

2

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)