Dette emnet er nedlagt

SOSGEO2201 går siste gang høsten 2016

På bakgrunn i endringer i personalsituasjonen på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har vi besluttet å legge ned spesialiseringsemnet SOSGEO2201, som har vært et samarbeid mellom sosiologi og samfunnsgeografi.

Emnet blir ikke erstattet av et annet SOSGEO-emne, men mye av tematikken er også å finne i emnet SOS2200 - Organisasjon, ledelse og arbeid. SOS2200 kan være et godt alternativ for studenter som er interessert i å lære om organisasjons - og arbeidsliv.

Se emnesiden for mer informasjon om nedleggelsen av SOSGEO2201, og muligheter for gjentak av eksamen.

 

Publisert 17. nov. 2016 15:42 - Sist endret 17. nov. 2016 15:43