Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SOSGEO2201 - Høst 2016

På bakgrunn i endringer i personalsituasjonen på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har vi besluttet å legge ned spesialiseringsemnet SOSGEO2201, som har vært et samarbeid mellom sosiologi og samfunnsgeografi.

Emnet blir ikke erstattet av et annet SOSGEO-emne, men mye av tematikken er også å finne i emnet SOS2200 - Organisasjon, ledelse og arbeid. SOS2200 kan være et godt alternativ for studenter som er interessert i å lære om organisasjons - og arbeidsliv.

Se emnesiden for mer informasjon om nedleggelsen av SOSGEO2201, og muligheter for gjentak av eksamen.

 

17. nov. 2016 15:42

Fra og med tirsdag 18. oktober, kl. 12.00 åpner innleveringsmappen for oppgaven i SOSGEO2201. Fristen for å levere er tirsdag 25. oktober kl. 12.00, men mappen har åpnet for de som ønsker å laste opp oppgaven i Fronter før innleveringsdagen.

Retningslinjer for oppgaven

Husk å sette deg inn i retningslinjene for innlevering av oppgaven. Merk at det er veldig mange studenter som skal levere oppgave denne dagen, så vær tidlig ute. (Ikke baser deg på å printe ut oppgaven like før).

Hvis du skulle bli syk på innleveringsdagen, eller i for...

17. okt. 2016 14:30

Det er satt opp en ekstra drop-in-veiledning for studenter på SOSGEO2201 onsdag 19. oktober fra kl. 14.00-17.00 i auditorium 3, Eilert Sundts hus.

Arvid Fennefoss vil være tilstede for konkrete spørsmål knyttet til oppgaven, som f.eks problemstillingen eller struktur på oppgaven.

Merk at det kun vil være rom for korte og konkrete tilbakemeldinger, da dette er et tilbud for alle studentene på SOSGEO2201. Vær derfor forberedt på at du må vente litt, hvis det er mange som kommer.

Du kan møte opp når som helst mellom kl. 14.00-17.00.

 

14. okt. 2016 13:18

Innleveringen av den individuelle, skriftlige oppgaven i SOSGEO2201 er flyttet fra mandag 24. oktober til tirsdag 25. oktober fra kl. 10.00-12.00, i foajeen på Harriet Holters hus.

Husk å sette deg inn i retningslinjene for innlevering av oppgaven. Merk at det er veldig mange studenter som skal levere oppgave denne dagen, så vær tidlig ute. (Ikke baser deg på å printe ut oppgaven like før innlevering).

Du må ha levert både i Fronter og to papireksemplarer innen kl. 12.00 tirsdag 25. oktober.

Kan du ikke møte 25. oktober?

Hvis du ikke kan møte på innleveringsdagen kan du få noen andre til å levere for deg med fullmakt. Du finner informasjon om fullmakt under retningslinjene.

Hvis du ikke får noen andre til å levere for deg, så tar vi også i mot...

16. sep. 2016 09:06

Kontakt

SV-info