Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SOSGEO2201 - Høst 2017

Alle som er meldt opp til eksamen skal nå ha tilgang til fellesrommet i Fronter som ble brukt for SOSGEO2201, høst 2016. Dette inkluderer studenter som har vært meldt opp i emnet før 2016. Her finnes presentasjonene som ble brukt på forelesningene høst 2016. Emneansvarlig anbefaler at disse leses.

27. sep. 2017 12:46

Kontakt

SV-info

Faglærere