SVMET1010 - formelle krav til oppgavene og innlevering

NB! Dette gjelder for studenter som avlegger emnet fra og med høst 2018.

Formelle krav

  • Emneoppgavene skal være mellom 3000 til 4000 ord hver (tilsvarer mellom 6 og 9 sider), kun i fonten Times New Roman, i 12 punkts størrelse og med 1,5 i linjeavstand. Fotnoter og sluttnoter teller med i ordtellingen. Forside, vedlegg og referanseliste teller ikke med.
  • Forsiden skal inneholde emne­kode, kandidatnummer, oppgavens tittel og ordtelling (uten forside, vedlegg og referanseliste). Ikke bruk bilder eller en spesiell formatering på forsiden.
  • I oppgaven basert på intervju vedlegges også intervjuguiden til slutt, som vedlegg.
  • Oppgaven må følge vanlig henvisningsskikk. Dvs. at kildene du bruker blir referert til, at sitater markeres med «hermetegn», at sidetall oppgis i referansen, og at ingen deler av oppgaven er plagiat. Du må følge instituttets rettingslinjer for litteraturhenvisninger.
Publisert 22. juni 2018 13:05 - Sist endret 31. mai 2019 11:25