Svar på søknad om bytte av seminar

Alle søknader om bytte av seminargruppe på SVMET1010 er behandlet. Alle  som har sendt inn søknad skal ha fått svar, eller evnentuelt en oppfølgings-epost.

Hvis du ikke har  fått svar på søknaden, vennligst gi beskjed til SV-info: info@sv.uio.no. Husk å oppgi referansenummer på søknaden.

 

Publisert 30. aug. 2016 13:36