Retningslinjer for innlevering av oppgaver i SVMET1010

Du skal levere to skriftlige oppgaver i løpet av semesteret. Disse to teller samlet 60 prosent av karakteren i emnet. Skoleeksamen teller 40 prosent.

Innlevering av papireksemplarer

To eksemplarer av papirutgaven leveres til en representant fra instituttet som står i første etasje i Harriet Holters hus mellom kl 12.00 og 14.00 på innleveringsdagen. Oppgaven skal stiftes med stiftemaskin, ikke bruk binders eller oppgavefoldere.

En annen kan levere for deg dersom vedkommende har fullmakt.

Hva må stå i fullmakten:

1.            Hvem er fullmaktsgiver- navn, fødsels- og personnummer

2.            Hvem er fullmaktshaver - navn, fødsels- og personnummer

3.            Hva gis det fullmakt til? (innlevering av emneoppgave i XXX)

 

Legitimasjon

1. Fullmaktshaver må legitimere seg (altså den som skal levere oppgaven).

2. Fullmakten skal være signert og datert av fullmaktsgiver

 

Eksempel på fullmakt:

Jeg, Janne Jansen, født 12.12.12 43544, gir Arne Jensen, født 12.11.04 45678, fullmakt til å levere emne/semester/eksamensoppgaven min DATO

Dato, Underskrift Janne Jansen

 

Innlevering i Fronter

Du må også levere oppgaven i Fronter i innleveringsmappen som heter: "Innlevering av emneoppgave - høst 16". Mappen ligger under undervisning og er åpen for innlevering en uke før innlevering. Last opp oppgaven og bruk kandidatnummer i subject-feltet. Oppgaven skal være levert i mappen senest kl 14.00 på innleveringsdatoen. Innleveringsdato finnes på semestersiden under "eksamen: tid og sted".

Merk at oppgaven ikke vil bli vurdert om den ikke er levert både i papirutgave og i Fronter innen fristen. Oppgaven i papir og elektronisk skal være identisk. Kandidatnummer skal være tilgjengelig i StudentWeb senest en uke før innleveringsfristen av første oppgave.

For mer utfyllende informasjon om hvordan oppgavene bør utformes, vennligst se Word-dokumentet om emnet som ligger i fellesmappen i Fronter.

Publisert 17. juni 2016 09:47 - Sist endret 29. aug. 2016 09:34