Semesterside for SVMET1010 - Høst 2017

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

På grunn av sykdom må forelesningen i SVMET1010 i morgen, 19. september, avlyses.

18. sep. 2017 14:11

Studenter som har fått godkjent obligatorisk deltakelse på seminarene ved et tidligere semester kan velge å kun melde seg til eksamen. (Skoleeksamen og to individuelle eksamensoppgaver). Studenter som har tidligere godkjent seminardeltagelse men er nå meldt opp til seminarundervisning høst 2017 kan ta kontakt med SV-info dersom de ikke ønsker å delta på seminar.

Vær oppmerksom på at studenter som ikke følger seminarundervisningen må selv sørge for å holde seg oppdatert på rammer og krav til de individuelle eksamensoppgavene. 

22. aug. 2017 12:43

Kontakt

SV-info

Faglærere