Første innlevering av første oppgave - ikke nødvendig med kandidatnummer

Det er ikke nødvendig å påføre kandidatnummer på første innlevering av første oppgave (frist i dag). Denne første innleveringen er en obligatorisk aktivitet (ikke eksamen) og dermed er ikke kandidatnummer nødvendig. Oppgave blir uansett knyttet til navn i Canvas og alle studenter får tilbakemelding fra sin seminarleder. Derfor er ikke anonymiteten kandidatnummeret gir nødvendig i denne omgangen. Kandidatnummerene blir tilgjengelig i Studentweb innen slutten av oktober.

Publisert 10. okt. 2018 09:43 - Sist endret 10. okt. 2018 09:43