Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

28. november

Eksamensordning

To individuelle oppgaver.

Utlevering av oppgaven: 3. desember kl. 12:00

Innleveringsfrist: 12. desember kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Oppgave 1 og oppgave 2 leveres i Inspera. Oppgavene må leveres i PDF-format.

Kunngjøring av eksamensresultater: 4. januar

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. jun. 2020 11:53