Beskjeder

Publisert 19. apr. 2004 02:00

Her kan du laste ned tidligere eksamensoppgaver i SVMET1010.

Publisert 2. apr. 2004 02:00

Seminar 3 har skiftet rom 23.april. Se "Tid sted" for informasjon.

Publisert 28. jan. 2004 01:00

Seminargruppene starter første uke i februar. Det er viktig at alle kontrollerer hvilket seminar de tilhører samt tid og sted da det er på da det er gjort noen endringer. Dette sjekker du på hhv StudentWeb. og på linken "Tid og sted".

Publisert 27. jan. 2004 01:00

Innleveringsfrister for de to obligatoriske seminaroppgavene er satt til fredag 20. februar i uke 8 og til to dager før neste seminar i uke 13. Oppgavene skal leveres til din seminarleder pr e-post.

Publisert 21. jan. 2004 01:00

OBS! Belmonte er utsolgt fra forlaget. Erstatningsbok blir Philippe Bourgois bok (se pensumliste for komplett referase og sidetall). De som har kjøpt Belmonte kan bruke den. (Belmonte kan være tilgjengelig på Amazon. )

Publisert 19. jan. 2004 01:00

Seminarer kan kun byttes hvis det er kollisjon med annen undervisning eller at du er satt opp på en seminargruppe du ikke har i fagkretsen din. For bytte av gruppe ta kontakt med studiekonsulenten på sosiologi i treffetiden 13.15 - 15.00 mand. til torsdag.