Pensum/læringskrav

Pensumbidrag merket med * er samlet i kompendium

* Andenæs, A. (2000): "Generalisering: Om ringvirkninger og gjenbruk av resultater fra en kvalitativ undersøkelse" i Haavind (red): Kjønn og fortolkende metode, metodiske muligheter i kvalitativ forskning. Gyldendal norsk forlag, Oslo. (30 sider)

Belmonte (1989): The Broken Fountain. Columbia University Press, New York. (200 sider)

* Finstad, Liv (2000): ”Politiblikk” i Som gjest hos politiet, Oslo, Pax forlag. (26 sider)

* Haavind, Hanne (2000): "Analytiske retningslinjer ved empiriske studier av kjønnede betydninger" i Haavind (red.): Kjønn og fortolkende metode, metodiske muligheter i kvalitativ forskning. Gyldendal norsk forlag, Oslo. (60 sider)

* Johannesen og Tufte (2002): Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Abstrakt, Oslo. Kap. 4,5 og 6. (30 sider)

* Sahlin, Ingrid (1999): "Diskursanalyse som sociologisk metod" i Mer än kalla fakta; kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur, Lund. (23 sider)

Thagaard, Tove (2003): Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. Fagbokforlaget, Bergen. (224 sider)

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

Pensumbidrag merket med * er samlet i kompendier/kopisamlinger og kan kjøpes i Kopiutsalget

Publisert 25. okt. 2004 20:12 - Sist endret 4. nov. 2004 12:09