Pensum/læringskrav

Pensumbidrag merket med * er samlet i kompendier/kopisamlinger og kan kjøpes i Kopiutsalget

*Denzin, Norman K. and Lincoln, Yvonna S. (2005) (eds): The Sage handbook of qualitative research. Thousand Oaks, Calif.: Sage. ”Introduction”. (32s)

Fangen, Katrine (2004): Deltagende observasjon. Fagbokforlaget, Oslo. Kap. 2-5, 7,8,10 (180 sider).

Powdermaker, Hortense (1966): Stranger and friend: the way of an anthropologist. W.W. Norton & Company, New York. Del III, V og Epilogue, s.128-205 og s. 234-306 (154 s.).

*Sahlin, Ingrid (1999): "Diskursanalyse som sociologisk metod" i Mer än kalla fakta; kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur, Lund. (23 sider)

Thagaard, Tove (2003): Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. Fagbokforlaget, Bergen. Kap. 2,3,6-9 (115 sider)

*Weiss, Robert S.: (1994): Learning from strangers : the art and method of qualitative interview studies. Free Press, New York. Kap. 5 (30s.)

* Wetherell, Margaret, Taylor, Stephanie and Yates, Simeon J. (2001): Discourse theory and practice : a reader. London : Sage, (ca. 35 s.):

Kap 1: Wetherell, M: "Themes in Discourse Research. The case of Diana"

Kap 9: Sachs, H: "Lecture 1. Rules of Conversational Sequence"

Kap 14: Wetherell, M. & Potter, J: "Unfolding Discourse Analysis"

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

Publisert 22. okt. 2007 19:09 - Sist endret 1. feb. 2008 13:01