Semesterside for SVMET1010 - Vår 2010

Forsinket sensur for Kandidatnr. 328-353: ny (og riktig)sensurdato 20. mai Kandidatnr. 496-529, 541-544: ny sensurdato 25. mai

Frister for å be om begrunnelse og eventuelt klage på sensur, påløper etter de nye sensurdatoene.

18. mai 2010 16:34

Forelesningen i dag 25. mars er avlyst pga sykdom.

25. mars 2010 10:10

Pensum Kompendier er ikke ferdige før nærmere kursstart, muligens uke 4 eller 5.

15. jan. 2010 11:21