Semesterside for SVMET1010 - Vår 2011

For emnet svmet1010 blir det lagt ut et automatisk begrunnelsesskjema dagen etter at sensuren har falt. Klagefristen for de som henter dette skjemaet løper fire uker fra den datoen skjemaet legges ut. Det automatiske begrunnelseskjemaet vil være tilgjengelig også etter klagefristens utløp.

Du kan hente skjemaet i ekspedisjonen i 2 et. i Harriet Holters hus i åpningstiden. Dersom du ikke kan komme selv, kan en annen med din fullmakt hente skjemaet

29. apr. 2011 14:53

Se endring av noen undervisningsdatoer for seminar 10.

1. feb. 2011 16:32

Innlevering av øvingsoppgaver:

Oppgave 1: Deltagende observasjon.

Oppgave 2: Intervju

Hver gruppe skal gjennomføre begge øvingsoppgavene. Til hver av oppgavene skal gruppa som enhet skrive et notat på 5-10 sider, i tillegg skal det legges ved observasjonsreferat (oppgave 1) og utskrift av et intervju (oppgave 2) på 1 til 2 sider. Innlevering skjer via Classfronter. Alle studentene skal bruke sine uio-epostadresser.

Begge oppgavene må være levert, presentert og godkjent av seminarleder for at man skal kunne få gå opp til eksamen. Øvingsoppgavene blir gitt karakterene bestått / ikke-bestått.

Fredag 4. mars: Innlevering av 1. øvingsoppgave "deltagende observasjon" (5-10 sider + feltnotater - alt på samme dokument) til seminarleder innen kl. 16.00, via Classfronter

Fredag 25. mars: Innlevering av øvingsoppgaven "intervju" (5-10 sider + transkripsjoner - alt på samme dokument) til seminarleder innen kl. 16.00 via Classfronter

Mer utfylle...

25. jan. 2011 17:54