Semesterside for SVMET1010 - Vår 2013

Sensuren er nå publisert i StudentWeb.

10. juni 2013 16:11

På hjemmesiden til SVMET er det ikke oppgitt tema for avslutningsforelesningen neste uke. Hovedtemaet skal være skoleeksamen.

I den første timen presenteres de ”røde trådene” i pensumet, og hvordan pensumet kan brukes. Det ligger en tekst i fronter om hvordan dere kan jobbe med pensumet. Fint om dere leser denne. Det vil også bli gitt råd og tips om hvordan en kan lese til skoleeksamen.

Den andre timen vil ta for seg skoleeksamen. Hva er en god oppgave? Hvordan skrive en god oppgave på kort tid? Hvordan tenker og jobber sensorer? Det ligger to A besvarelser i fronter. Begge er hjemmeoppgaver, men idealet for en god oppgave er lik for skole og hjemmeeksamen. Forskjellen ligger i kravet til presisjon. Det vil derfor være fruktbart å ta for seg disse. For å få maks utbytte bør dere ha lest disse tekstene.

15. apr. 2013 09:54

Kontakt

SV-info