Innlevering av emneoppgaver

Emneoppgaver

Frist for å levere emneoppgave 1 er 28. februar. Frist for å levere emneoppgave 2 er 4.april. Emneoppgavene og skoleeksamen må bestås samme semester.

Emneoppgavene skal leveres både i Fronter og i papirutgave. Sammen med 2 eksemplarer av papirutgaven skal det også leveres en obligatorisk erklæring, som du blant annet finner her

Papirutgaven av emneoppgaven skal leveres på de gitte datoer mellom kl 12.00 og kl 14.00 i to eksemplarer til en representant fra instituttet som står ved SV-infosenter. Kan du ikke levere oppgaven selv kan du be en medstudent om å levere den for deg med fullmakt.

Det blir opprettet en egen mappe i Fronter som heter ”Innlevering av emneoppgave 1 eller 2 (vår 2014)”, i mappen ”Undervisning” i den venstre margen i fellesrommet. Last opp oppgaven og bruk kandidatnummer i subject-feltet. Oppgaven skal være levert i mappen senest kl 23.59 den gitte datoen.

Merk at oppgaven ikke blir registrert som levert før den er levert BÅDE på Fronter og i papir.

Kandidatnummer kommer i StudentWeb.

Lykke til!

Publisert 6. jan. 2014 14:57 - Sist endret 5. feb. 2014 13:07