Innlevering av obligatoriske emneoppgaver

Frist for å levere emneoppgave 1 er 2. mars.

Frist for å levere emneoppgave 2 er 8. april.

Emneoppgavene og skoleeksamen må bestås samme semester.

Emneoppgavene skal leveres både i Fronter og i papirutgave. Sammen med 2 eksemplarer av papirutgaven skal det også leveres en obligatorisk erklæring, som du finner her.

Papirutgaven av emneoppgaven skal leveres på de gitte datoer mellom kl 12.00 og kl 14.00 i to eksemplarer til en representant fra instituttet som står ved SV-infosenter. Kan du ikke levere oppgaven selv kan du be en medstudent om å levere den for deg med fullmakt.

Det blir opprettet en egen mappe i Fronter som heter ”Innlevering av emneoppgave 1 eller 2 (vår)”, i mappen ”Undervisning” i den venstre margen i fellesrommet. Last opp oppgaven og bruk kandidatnummer i subject-feltet. Oppgaven skal være levert i mappen senest kl 23.59 den gitte datoen.

Merk at oppgaven ikke blir registrert som levert før den er levert BÅDE på Fronter og i papir.

Kandidatnummer kommer i StudentWeb.

Lykke til!

Publisert 25. feb. 2015 12:26 - Sist endret 25. feb. 2015 12:28