Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i matematiske metoder for samfunnsøkonomi. Emnet omfatter funksjoner av én og flere variabler, derivasjon (inkl. implisitt derivasjon), integrasjon og optimering (inkl. Lagranges metode).

Hva lærer du?

Kunnskap:

Du lærer

 • matematikk som er relevant for økonomer.

 • funksjoner av én og flere variabler.

 • eksponential- og logaritmefunksjoner.

 • derivasjon (inkl. implisitt derivasjon).

 • Integrasjon.

 • optimering (inkl. Lagranges metode).

Ferdigheter:

Du skal kunne

 • tilegne deg metodeferdigheter og oppøve analytiske evner.

 • lære deg å bruke matematiske metoder som er særlig relevante i samfunnsøkonomi.

Generell kompetanse

Du skal

 • kunne formulere presise problemstillinger.

 • kunne jobbe selvstendig.

 • kunne forstå grunnleggende økonomiske modeller formulert i et matematisk språk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du kan ikke ta dette emnet hvis du tidligere har tatt visse ECON-emner på høyere nivå.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Obligatorisk aktivitet:

 • Fire oppgaver
 • Tre av fire oppgaver må være bestått
 • Hver oppgave har egen innleveringsfrist

Hvis du ikke består minst tre av fire oppgaver vil du få et nytt forsøk. Du får kun et nytt forsøk dersom du har bestått to av fire ordinære oppgaver.

Hvis du får godkjent obligatorisk øvelsesoppgave, blir dette registrert. Du trenger ikke å levere øvelsesoppgaven på nytt, om du ønsker å ta opp eksamen.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Se Det samfunnsvitenskapelige fakultets regler for bytte av seminargrupper.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Dette emnet har en 3-timers skriftlig eksamen.

Skoleeksamen i dette emnet gjennomføres ikke lenger på papir.

Fra høsten 2022 gjennomføres alle eksamener ved Økonomisk institutt i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du bør gjøre deg kjent med de digitale eksamensordningene i Inspera. Se skoleeksamener i Inspera - Universitetet i Oslo (uio.no)

 

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

Tidligere eksamensoppgaver for ECON1100

Tidligere eksamensoppgaver for ECON2200

Eksamensbesvarelser med kommentar fra sensor

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Du kan benytte ordbok ved alle eksamener ved SV-fakultetet.

 

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Det er restriksjoner på gjentak av eksamen i dette emnet. Les mer om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

SV-info