Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Trekkfrist

10. november

Eksamensordning

Skriftlig eksamen

24. november kl. 14:30 (3 timer).

Kandidater med etternavn fra Ab - til Me skal sitte i Eilert Sundts hus. Kandidater med etternavn fra Mo - til Aa skal sitte i Idrettsbygningen Blindern. Privatister skal sitte Eilert Sundts hus, lesesal A. Ordinær eksamenstid for privatister er fra klokka 14.30 til klokka 17.30

Eksamensordning

Skriftlig eksamen

14. januar kl. 09:00 (3 timer).

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest en uke før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Kunngjøring av eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.