Pensum/læringskrav

Pensum

J. E. Stiglitz and C. A. Walsh, 2002, Principles of Microeconomics, 3.ed., W.W. Norton&Company, London, New York. Kap. 1-5, 6 (side 121-123, consumer surplus), appendiks side 126 – 130 (fram til avsnittet ”substitution and income effects”), 7 (s.136-142, ”types of costs and cost curves”), 9 (s.173-179), 10-12, 14, 16, 18, 19 og 21. Kapitlene 13 og 15 er supplerende pensum.

V. Christiansen: "Knapphet" i A. Rødseth og C. Riis(eds), 1998, Markeder, Ressurser og fordeling, Ad Notam Gyldendal, Oslo - K

E. Barth: "Inntektsforskjeller og lønnsdannelse" i A. Rødseth og C. Riis(eds), 1998, Markeder, Ressurser og fordeling, Ad Notam Gyldendal, Oslo - K

H. Bojer: Velstand, velferd og økonomiske verdier: et streiftog i klassisk og moderne økonomisk teori Serien for studenter, nr xx (nr kommer senere).

I tillegg finner foreleser 2-3 korte, aktuelle artikler i løpet av semesteret. Disse settes opp som pensum.

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika.

Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika, kompendier kan kjøpes på Kopiutsalget. Ved kjøp av blandingskompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg. Artikler merket med "K" er samlet i kompendium/kopisamlinger og kan kjøpes i Kopiutsalget

Publisert 3. mai 2004 12:16 - Sist endret 3. aug. 2004 12:35