Beskjeder

Publisert 21. nov. 2008 13:13

Det gikk veldig fort på slutten i dag: Ved vertikal tilbudskurve er markedsprisen (og konsumentprisen) som før, mens produsentprisen er lavere tilsvarende avgiften. Det er altså produsenten som betaler hele avgiften. Kvantum endres ikke. Eva

Publisert 14. nov. 2008 10:39

Ekstraforelesning neste torsdag 20.november 14.15-15 i aud. 1 Eilert Sundt hus.

Publisert 8. nov. 2008 20:03

Løsningsforslag til seminaroppgave 9A er lagt ut. NB: Marginale forurensningskostnader antas variable i oppgaven, derfor blir MKs-kurven stigende og lik 50 + Xs (se løsningsforslag). Med konstante marginale forurensningskostnader lik 100 ville kurven bli horisontal med MKs = 150.

Publisert 3. nov. 2008 10:16

Ola Vestads seminar nummer 7 får ny tid og sted i uke 46: seminaret er flyttet til fredag 14. november, rom 101 Harriet Holters hus, 14:15-16.

Publisert 30. okt. 2008 16:30

Tone Ognedals seminar onsdag 12/11 kl 14:15-16 avlyses på grunn av møte for alle studenter om den økonomiske krisen (se oppslag). Deltakerne på seminaret oppfordres til å gå på et av de andre seminarene i uke 46, se under "Undervisning - Tid og Sted".

Publisert 30. okt. 2008 16:30

Forelesningsplanen er revidert.

Publisert 9. okt. 2008 11:29

Pensumlisten er nå oppdatert med 4 artikler.

Publisert 8. okt. 2008 12:06

Den obligatoriske semesteroppgaven leveres utenfor sv-infosenter 9. oktober mellom kl. 12-13

Publisert 18. sep. 2008 15:28

Forelesningsplanen er nå revidert.

Publisert 12. sep. 2008 15:50

Seminar med Eva Kløve fredag 19.september blir kl. 11.15-13.00 (ikke 10.15-12.00 som vanlig).

Publisert 8. sep. 2008 11:48

Seminaret med Eva Kløve mandag 8.september kl. 15.15 rom 1220 er avlyst pga. sykdom.

Publisert 5. sep. 2008 10:26

Tirsdag 23. september arrangeres det treff for alle nye profesjonsstudenter (5-årig master) i samfunnsøkonomi. Påmeldingsfrist 16. september.

Publisert 23. mai 2008 13:05

Forkurs i matematikk i uke 34 og uke 35. Dette er et repetisjonskurs av utvalgte emner i matematikk fra videregående skole (1. klasse) som er spesielt relevante for innføringsemner i samfunnsøkonomi. Tilbudet er mest aktuelt for studenter med svak matematikkbakgrunn. Kurset tar utgangspunkt i Robert Hansens hefte: Repetisjonskurs i matematikk til makroøkonomi. Annen anbefalt lesing er Knut Sydsæter: Elementær algebra og funksjonslære. Det vil ikke være noen formell registrering eller eksamen i kurset.

Tid og sted: Mandag 18. aug 14.15-16, tirsdag 19. aug 12.15-14, torsdag 28. aug 14.15-16, fredag 29. aug 8.15-10. Alle dager er i aud. 1, Eilert Sundt hus.