Rettelse: I løsningsforslaget til repetisjonsoppgave …

Rettelse: I løsningsforslaget til repetisjonsoppgave 6, første linje skal det stå: ”Budsjettlinja (BL) blir c2 = y - (1+r)c1.” Spørsmål (d) skal selvsagt være: (d) Hvordan ville konklusjonen på (c) blitt annerledes dersom individet hadde inntekt bare i andre periode?

Publisert 26. nov. 2009 20:13 - Sist endret 27. nov. 2009 10:36