27.11 Rettelse i løsningsforslag til …

27.11

Rettelse i løsningsforslag til seminaroppgave 6: c1 og c2 er byttet om i siste setning. Det skal stå:"Netto: c1 ned , kan ikke si hva som skjer med c2"

Det som står som løsningshjelp til 7 passer for de to siste spørsmålene. Løsningshjelp til de første spørsmålene:Tilbud av arbeidskraftt diskutert i seminaroppgave 11. Tilbud av arbeidstimer: se løsningsforslag til rep.oppgave 9. Skift i arbeidstilbud: for eksempel ved endret skattesats eller lønn i andre arbeidsmarkede Etterspørsel etter arbeidskraft fra en produsent: Se notat "Arbeidskraftsetterspørsel" på kursets hjemmeside. Aggregerer for å få markedets ettersprøsel. Skift i etterspørselen: for eksempel ved endret produktpris hos etterspørrerne.

Publisert 27. nov. 2009 10:35 - Sist endret 27. nov. 2009 10:36