Pensum/læringskrav

Bernheim, B.D. og Whinston, M.D. (2008). Microeconomics, McGraw-Hill, International Edition (1. utgave). Følgende kapitler er pensum: Kapittel 1- 5, 6.1,6.2 og 6.4, 7.1-7.2, 8, 9.1-9.3 og 9.5, 10.1-10.3, 14, 15.1-15.2, 16.3, 17.1-17.3 og 17.7, 18, 20. Mer detaljert leseveiledning vil bli gitt på forelesningene.

Christiansen, V. (1998). "Knapphet", i A. Rødseth og C. Riis (red), Markeder, Ressurser og fordeling, Ad Notam Gyldendal, Oslo - K

Barth, E. (1998). "Inntektsforskjeller og lønnsdannelse", i A. Rødseth og C. Riis (red), Markeder, Ressurser og fordeling, Ad Notam Gyldendal, Oslo - K

Bojer, H. (2004). Velstand, velferd og økonomiske verdier: et streiftog i klassisk og moderne økonomisk teori, Serien for studenter, nr 40.

Supplerende lesning:

Hansen, R. Pristeori En studieguide fra BI's nettstudier, SØK 2402 (foreleser gir veiledning i hvilke kapitler som er relevante).

I tillegg fem aktuelle artikler:

Vislie og Strøm (2006). ‘Kraftpriser og kraftkrevende industri’

Steinar, S. (2006). ‘Bensinprisen kan snart bli 18 kroner’

Moene, K. (2008). ‘Matvareprisene’

Larsen, E.R. (2005). ‘Veipriser og rushtrafikk’

Mehlum, H. (2009). ‘Tenk internasjonalt’

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika.

Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika, kompendier kan kjøpes på Kopiutsalget. Ved kjøp av blandingskompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg. Artikler merket med "K" er samlet i kompendium/kopisamlinger og kan kjøpes i Kopiutsalget

Publisert 4. apr. 2009 09:43 - Sist endret 19. nov. 2019 13:40