Beskjeder

Publisert 18. nov. 2013 12:45

En feil i delen om kvotehandel i forelesningen om eksternaliteter er nå rettet opp:

Gammel: Bedriftene ble tildelt en kvote for totalt tillatte utslipp.
Ny: Bedriftene får et krav om å rense et gitt kvantum.

Ellers er modellen lik.

Publisert 15. nov. 2013 12:59

For seminargrupper som ikke har planlagt temaer til repetisjon til siste seminar, har det blitt lagt ut forslag til oppgaver på emnesiden.

Publisert 14. nov. 2013 13:51

Ingen oppgaver til neste ukes seminar. Siste seminar brukes til repetisjon!

Publisert 11. nov. 2013 13:09


Kapittel 12 i læreboka (Mankiw & Taylor), "The design of the tax system" er ikke pensum dette semesteret.
 

Publisert 8. nov. 2013 09:54

Leseveiledning til lærebokskapitlene gjennomgått av Tone Ognedal og en liste over begreper til eksamen er nå lagt ut under "Diverse notater."

Publisert 25. okt. 2013 16:47

Viktig! Forelesning torsdag 31. oktober finner sted i auditorium 4Harald Schjelderups hus (Psykologisk institutt) kl 09:15. Bygget befinner seg i Forskningsparken/Gaustad. Vær snille og gi beskjed til deres medstudenter som ikke nødvendigvis leser denne meldingen.

Adressen til Harald Schjelderups hus: Forskningsveien 3A

Beklager sen beskjed!

-Arne

Publisert 21. okt. 2013 14:16

Resultatene på den obligatoriske innleveringsoppgaven ligger nå tilgjengelig i Fronter. Studenter som ikke har fått godkjent obligatorisk øvelsesoppgave vil få en epost med beskjed om ny prøve i løpet av dagen i dag.

Kommentarer til besvarelsen finner du på følgende måte: klikk på pila ved siden av besvarelsen din i Fronter, og velg "kommentar" i nedtrekksmenyen. Da skal du få opp et felt med kommentarer til oppgaven.

Dersom seminarleder har rettet oppgavene fysisk vil du få utdelt tilbakemeldingene sammen med oppgaven på ditt seminar.

Publisert 18. okt. 2013 12:03

Notatet ''Indifferenskurver, nyttefunksjoner og nyttemaksimering'' lagt ut under ''Diverse notater''.

Publisert 15. okt. 2013 11:08

Den obligatoriske oppgaven gjennomgås på seminarene neste uke (21.-25. oktober), derfor ingen ny seminaroppgave neste uke.

Besvarelsene deres skal være tilgjengelig på Fronter f.o.m. mandag 21. oktober.

Publisert 11. okt. 2013 16:21

Tre kapitler i læreboka hadde falt ut av forelesningsplanen: Kapittel 20, "Income Inequality and Poverty" er pensum under temaet "Effektivitet og rettferdighet". Kap. 18og 19, "The Markets for the Factors of Production" og "Earnings and Discrimination" er pensum under temaet arbeidsmarked. Forelesningsplanen
er nå oppdatert.

Publisert 27. sep. 2013 10:54

Et notat om bedriftens etterspørsel etter arbeidskraft - forelest 12/9 - er nå lagt ut på siden under "Diverse notater". Noe av stoffet finnes også i kapittel 18 i læreboka av Mankiw&Taylor."

Publisert 27. sep. 2013 10:32

Figur 6.8 side 132 i
læreboka er feil. Et notat om dette er lagt ut på siden under "Diverse
notater".

Publisert 18. sep. 2013 11:06

Slides til forelesninga i morgen (19. sep) er lagt ut. Anbefales sterkt å lese kapittel 21 i M&T på forhånd.

Publisert 13. sep. 2013 13:15

Obligatorisk øvelsesoppgave i ECON1210 ligger allerede nå tilgjengelig på semestersiden. Innleveringsfrist for oppgaven er 7. oktober kl. 23:59 i Fronter.

 

Publisert 6. sep. 2013 11:02

Kompendium i ECON1210 kan kjøpes på Kopiutsalget i underetasjen på Akademika, som det også står på pensumlisten.
 

Publisert 21. juli 2013 22:02

OBS! OBS! VIKTIG: Minikurs i matematikk i uke 34 og 35. Dette er et lite repetisjonskurs i utvalgte emner i matematikk fra videregående skole (1. klasse) som er spesielt relevante for innføringsemner i samfunnsøkonomi. Tilbudet er mest aktuelt for studenter med svak matematikkbakgrunn og for studenter som ønsker å repetere disse temaene. Det er ingen formell registrering eller eksamen i kurset.

Kurset kan også tas av studenter som tar andre 1000-emner i samfunnsøkonomi.

Kurset går over 4 dobbelttimer til følgende tider:
Tirsdag 20/8 kl 16.15-18.00, fredag 23/8 kl 10.15-12.00, tirsdag 27/8 kl 16.15-18.00 og fredag 30/8 kl 10.15-12.00.  Samtlige ganger i auditorium 1 i Eilert Sundts hus (SV-bygget).

Omtrentlig plan:

1. gang: Myk start. Regneregler for parentesuttrykk. Kvadratsetningene (begge veier). Potenser.

2. gang: Regneregler for potenser. Regneregler for brøker. Prosenter....