Feil om kvotehandel rettet i forelesning 17.10.

En feil i delen om kvotehandel i forelesningen om eksternaliteter er nå rettet opp:

Gammel: Bedriftene ble tildelt en kvote for totalt tillatte utslipp.
Ny: Bedriftene får et krav om å rense et gitt kvantum.

Ellers er modellen lik.

Publisert 18. nov. 2013 12:45 - Sist endret 18. nov. 2013 12:47