Kapittel 12 ikke pensum


Kapittel 12 i læreboka (Mankiw & Taylor), "The design of the tax system" er ikke pensum dette semesteret.
 

Publisert 11. nov. 2013 13:09